Wat doet ComplianceSoft voor U?

  • Plannen

  • Registeren

  • Communiceren

  • Organiseren

  • Rapporteren

  • Informeren

  • Besparen

Onze modules

Module: Training / Opleiding

Om uw organisatie optimaal te laten presteren conform de door u gewenste kwaliteitsstandaarden traint u uw personeel periodiek.

Daarnaast is er wet- en regelgeving waar u aan moet voldoen. Hierbij moet u aantonen dat de competenties van de werknemers aansluiten bij de werkzaamheden die zij uitvoeren, ook bij calamiteiten. Denk hierbij bijvoorbeeld aan uw BHV-organisatie.

Uw organisatie is groot en complex, planning en communicatie met alle betrokkenen met betrekking tot training en opleiding is tijdrovend, evenals rapportage over de getraindheid van de organisatie. Herkent u dit?

Dan biedt ComplianceSoft de oplossing!

Planning, communicatie, resource planning, rapportage, analyse: alles volledig geautomatiseerd. U heeft uw capaciteit weer beschikbaar voor uw kernactiviteiten.

Module: E-Learning

Niet alle trainingen of opleidingen hoeven fysiek gevolgd te worden. U kunt heel veel kennis en ervaring overdragen middels E-learning trainingen en opleidingen.

ComplianceSoft  biedt hiervoor een compleet framework waarin u zelf, of eventueel met onze support, de content samen kunt stellen.

U kunt hierbij wegingsfactoren aan vragen toekennen, aan groepen of hoofdstukken van vragen en daarmee analyseren op welk onderdeel het zinvol is om extra aandacht te geven aan training en opleiding aan uw personeel.

Uw belangrijkste asset, uw personeel, geeft u hiermee de mogelijkheid om kennis te vergaren waar en wanneer het hen het beste uitkomt.

Module: Ontruiming

Als uw organisatie meerdere vestigingen heeft of locaties met meerdere decentrale ontruimingsplannen kent u de problematiek van het onderhoud en het oefenen van ontruimingsplannen.

• Is er een uniform format zodat een medewerker die op meerdere locaties werkt de juiste procedures kent?

• Is iedereen op de hoogte van de laatste revisie?

• Zijn de ontruimingsplannen jaarlijks geoefend?

Allemaal zaken die van belang zijn voor het beperken van schade in geval van een calamiteit.

ComplianceSoft  heeft voor u dé geautomatiseerde oplossing waardoor u met minimale inspanning optimaal resultaat bereikt.

Module: Werkvergunning

Als grote organisatie met veel medewerkers en een of meerdere locaties waar vanuit u uw activiteiten ontplooit herkend u dit wel. Verbouwing hier, nieuwbouw daar, altijd activiteiten.

U heeft regelmatig externe partijen over de vloer waarvan u wilt weten wat ze wanneer en op welke locatie doen. U besluit met werkvergunningen te gaan werken zodat er vooraf getoetst wordt of de persoon of het bedrijf op dat moment wel gewenst is. Dit vergt tijd en energie. Maar waarom dit proces niet volledig automatiseren? De uitvoerende partij vraagt online een werkvergunning aan, u keurt de aanvraag met een druk op de knop af of goed. De communicatie van- en inzicht in- de lopende vergunningen is voor alle betrokkenen online inzichtelijk.

ComplianceSoft  biedt deze oplossing.

Rapportage / Analyse

Onze modules genereren data, heel veel nuttige data.

Hiervoor hebben we een rapportage en analyse module ontwikkeld. U kunt zien welke divisie of afdeling aan de gestelde kwaliteitseisen voldoet, of welke juist niet. Hierbij is een drill-down tot op medewerker of asset niveau mogelijk. Alle data is op elke mogelijke wijze te exporteren en online rapportages zijn naar uw wensen in te richten op basis van alle beschikbare data.

Alle kwaliteitssystemen zijn gestoeld op continue verbetering. Daarom is bij ComplianceSoft  niet alleen de huidige stand van zaken inzichtelijk, maar ook waar men vandaan komt. Gaat de kwaliteit omhoog, is er stagnatie of is er een verslechtering? Met deze informatie kunt u sturen op de totale organisatie, locatie, divisie, afdeling en zelfs op medewerker niveau.

Add-on: presentie scanner

U wilt weten welke werknemer wanneer welke training of opleiding heeft gevolgd. Traditioneel wordt er dan met papieren presentielijsten gewerkt die later handmatig worden ingevoerd in een registratiesysteem.

Binnen uw grote en complexe organisatie kent u allang niet iedereen meer, dus iedereen heeft een personeelspas waarmee zij zichzelf kunnen identificeren, deuren kunnen openen of koffie kunnen halen. Deze personeelspasjes zijn voorzien van een barcode, QR-code of ander visueel herkenningsmiddel.

ComplianceSoft  heeft voor Android en IOS een presentiescanner app ontwikkeld waarmee de presentie van personeel bij een training of zelfs een ontruimingsoefening door een trainer of beoordelaar gescand kan worden. De presentie wordt online geregistreerd en nog voordat de medewerker weer is gearriveerd op zijn of haar werkplek kunnen zij de deelname online bevestigd zien via ons personeelsportaal.

Ontdek wat wij voor u kunnen betekenen

Wij zijn een flexibele oplossingsgerichte organisatie gespecialiseerd in het ontzorgen op het gebied van uw niet-kernactiviteiten

Neem contact met ons op